Vieme o nových obmedzeniach kvôli búraniu OD Tesco!

Vieme o nových obmedzeniach kvôli búraniu OD Tesco!

Od stredy 21. februára až do konca mesiaca cez Štefánikovú neprejdete. Zmeny sa dotknú aj prešovskej mestskej hromadnej dopravy.

 

Neprejazdná do marca

Úplnú a nepretržitú uzávierku Štefánikovej ulice v centre Prešova si z bezpečnostných dôvodov vyžiadali búracie práce, ktoré aktuálne prebiehajú na bývalom OD Tesco. „Uzavretá bude časť ulice od Hlavnej po ulicu Janka Borodáča v dĺžke cca 40 m. Obchádzková trasa bude vedená po miestnych komunikáciách – J. Borodáča, Pavlovičovo námestie, ul. Masarykova,“ informoval tlačový referent mesta Prešov Milan Grejták.  Vodiči, pripravte sa, že semafory budú počas uzávierky vypnuté. Zvislé dopravné značky, ktoré nebudú v súlade s dočasným dopravným značením, sa počas realizácie prekryjú.

 

Zmeny aj v MHD

Búranie bývalého obchodného domu si vyžiada aj zmeny v premávke MHD. V dňoch 21. februára až 1. marca  v čase od 9:00 do 21:00 h linky č. 29, 32, 32A a školský spoj K premávajú obojsmerne cez Hlavnú ulicu. Zastávky „Okružná“ a „Floriánova“ v obidvoch smeroch  budú nefunkčné. Na zastávku „Poliklinika“ smer centrum mesta nebude jazdiť linka č. 32. Uvedené linky budú obsluhovať zastávky na Hlavnej ulici obojsmerne.

 

Zdroj: MsÚ Prešov