Verejné obstarávanie na R4 sľúbili začať do konca roka

Verejné obstarávanie na R4 sľúbili začať do konca roka

Súčasťou pravidelných rokovaní s pracovnými skupinami pre jednotlivé rýchlostné cesty bolo aj včerajšie stretnutie splnomocnenca vlády pre rýchlostné cesty Igora Janckulíka, Ladislava Vačenka s Národnej diaľničnej spoločnosti, poslanca NR SR Eduarda Adamčíka, primátorky mesta Prešov Andrei Turčanovej a ostatných zástupcov dotknutých obcí.

 

Do konca roka spustia verejné obstarávanie

Hlavnou témou rokovania bola výstavba rýchlostnej cesty R4. Prítomní primátori a starostovia tlmočili svoje výhrady a pripomienky vedúcemu investičného odboru NDS v Prešove Ladislavovi Vačenkovi. Ten ich ubezpečil, že dlhoočakávané verejné obstarávanie na prvú etapu severného obchvatu Prešova bude spustené do konca tohto roka.

 

Okolo dlhovej brzdy našľapujú opatrne

Igor Janckulík splnomocnenec vlády pre rýchlostné cesty otvoril na pondelkovom rokovaní aj otázku dlhovej brzdy. „Prítomní starostovia a primátori podporili môj návrh, že je nevyhnutné určiť jednotlivé priority výstavby, aby sme sa vyhli bezhlavému zadlžovaniu krajiny a finančné zdroje išli len na úseky, ktoré odľahčia najviac preťaženú dopravu,“ skonštatoval I. Janckulík.

 

Chýba už len zhotoviteľ

Úsek D1 Cemjata po Veľký Šariš dlhý 4, 30 kilometra je pripravený na začatie výstavby. Na svete je projekt, pozemky sú vysporiadané, bolo vydané stavebné povolenie a ďalším krokom je vyhlásenie verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby. Vítam takéto stretnutie, kde sme si vyjasnili aktuálny stav v pripravenosti budovania rýchlostnej cesty R4, ktorá je pre Prešov životne dôležitá. Pevne verím, že tak, ako dnes bolo deklarované, bude verejné obstarávanie vyhlásené do konca tohto roka,“ skonštatovala primátorka Andrea Turčanová po rokovaní.

 

Zdroj: MsÚ Prešov