V meste pribudne pešia zóna. Vieme aj o ďalších zmenách.

V meste pribudne pešia zóna. Vieme aj o ďalších zmenách.

V centre Prešova sa mení dopravné značenie. Pešia zóna je už aj na ulici Ku Kumštu, na Kováčskej ulici sa zasa mení organizácia dopravy.

 

Chodci bezpečnejšie

Ulica Ku Kumštu (medzi ulicami Hlavná a Okružná) bude od teraz patriť už len chodcom. Mesto tu vytvorilo novú pešiu zónu. Stalo sa tak hlavne kvôli bezpečnosti chodcov. „Ide o silný peší ťah, pričom ulica Ku Kumštu svojimi šírkovými parametrami a konštrukčným vyhotovením (porfýrová dlažba) je dopravne určená prioritne pre peších. Nakoľko cestné vozidlá na tejto ulici často ohrozujú a obmedzujú chodcov, po novom bude na tejto cestnej komunikácii, urbanisticky určenej prioritne pre peších, pohyb vozidiel vylúčený,“ informoval tlačový referent mesta Prešov Milan Grejták. 

 

Zmena aj na Kováčskej

V nasledujúcich dňoch bude zmenená aj organizácia dopravy na časti Kováčskej ulice (medzi ulicami Slovenská a Konštantínova). Podstatou zmeny je presmerovanie dopravného prístupu, ktorý bude prioritne z Konštantínovej ulice (od MUČA).

 

Zdroj/foto: MsÚ Prešov