Prešovčania rozhodujú ako bude vyzerať ich mesto

Prešovčania rozhodujú ako bude vyzerať ich mesto

Prešovčania majú veľký záujem rozhodovať o vzhľade svojho mesta. Dôkazom bol veľký záujem o prvú verejnú diskusiu k tvorbe manuálu verejných priestorov, ktorý pripravuje mesto Prešov v spolupráci s košickým ateliérom Atrium. Piatkového stretnutia sa zúčastnilo približne 60 účastníkov z radov odborníkov aj laikov. „Pomenovali sme si aktuálny stav verejných priestorov, povedali sme si aj o stave príprav manuálu verejných priestranstiev, no pracovali sme aj s mapou nášho mesta, kde prítomní mohli okrem iného vyjadriť aj svoje pocity z prešovských verejných priestorov,“ zhodnotila diskusiu Mária Čutková, vedúca Odboru hlavného architekta MsÚ Prešov, ktorá bola jednou z prednášajúcich. Uviedla, že aktuálne je dokončená analytická časť Manuálu tvorby verejných priestorov, no pripomenula, že verejnosť stále môže jeho tvorcom svoje nápady, názory či pripomienky ešte stále zasielať.

 

V pripravovanom manuále by malo byť uvedené ako majú vyzerať komunikácie, alebo aké materiály by sa mali pri ich výstavbe preferovať. Mali by byť tiež jasné  štandardy,  aké  majú byť lampy verejného osvetlenia, druhy drevín i mnohé ďalšie zložky, ktoré sú súčasťou verejných priestorov.

Zdroj: MsÚ Prešov