Pokrstili novú knihu o prešovskej histórii

Pokrstili novú knihu o prešovskej histórii

Päťdesiat rokov čakal Prešov na knihu o svojej histórii. Monografiu dejín mesta v pondelok (26.3.) uviedla do života  primátorka Andrea Turčanová spolu s Petrom Kónyom, rektorom Prešovskej univerzity symbolickým posypaním soľou.

 

 

Takmer 600 strán knihy  Dejiny Prešova I. je venovaných mapovaniu histórie mesta od praveku po rok 1790. Za zrodom knihy stojí autorský kolektív pod vedením P. Kónyu. „Dejinami Prešova sa zaoberám takmer 30 rokov, v podstate už od svojich vysokoškolských štúdií. Je to dosiahnutie istej méty vo svojom odbore ako historika a takisto sa z nej teším aj ako Prešovčan, ktorému záleží na tom, aby mali Prešovčania detailné informácie ale aj vedomosti z dejín svojho mesta, ktoré, verím, že budú mať ešte viac radi ako majú, zneli slová P. Kónyu na krste knihy. Ako doplnil, daná publikácia je nadčasovým dielom, ktoré si vyžaduje seriózny prístup spojený s mravčou prácou s historickými materiálmi v archívoch. „Napĺňa ma veľkou radosťou, že sa podarilo jedno úžasné, unikátne dielo. O to viac, že ostatné spracovanie prešovských dejín bolo vydané pred vyše päťdesiatimi rokmi, teda ešte v minulom storočí. Myslím si, že každý záujemca o históriu, si tam nájde to svoje,“ uviedla prešovská primátorka A. Turčanová.

 

Autori podrobne analyzujú prírodnú štruktúru okolitej krajiny – od geografie, cez klimatické pomery, vodstvo, pôdu po živočíšnu ríšu. V ďalších piatich kapitolách sa postupne venujú histórii Prešova od prvého osídlenia jeho územia v praveku, keď podrobne spracúvajú dejiny archeologického výskumu regiónu, táboriská lovcov a zberačov, historické etniká v regióne až po osídlenie územia na prelome stredoveku a podrobné zmapovanie života v Prešove v 16., 17. a 18. storočí.  „Za koniec prvého dielu sme zvolili rok 1790, ktorý je tradičným koncom raného novoveku v uhorských podmienkach, kam aj Prešov patril počas svojej stáročnej histórie. Je koncom obdobia osvietenského absolutizmu, teda uzatvára jednu významnú epochu v dejinách celej habsburskej monarchie,“ vysvetlil rektor Kónya.

 

Zdroj/foto: MsÚ Prešov