MHD Za Kalváriou stále v obmedzenom režime

MHD Za Kalváriou stále v obmedzenom režime

Výkopové práce na obratisku mestskej hromadnej dopravy (MHD) na ulici Za Kalváriou v Prešove si vyžiadajú dlhšie obmedzenia, ako sa pôvodne predpokladalo. Predĺžia sa o desať dní – do 28. februára. „Dôvodom je výstavba stavebného objektu tunela Prešov diaľnica D1 na otočke Za Kalváriou, kde sa realizuje vodovodná prípojka k havarijnej nádrži tunela a automatická tlaková stanica k prípojke. Stavebná firma, ktorá práce realizuje, požiadala o predĺženie termínu pre nepriaznivé poveternostné podmienky,“ informoval tlačový referent mesta Milan Grejták.

Obmedzenia sa týkajú aj MHD. Vodiči autobusov Dopravného podniku mesta Prešov nebudú do ukončenia prác na komunikácii zastavovať na zastávkach Za Kalváriou, Hôrka a Záhradkárska osada. Linka číslo 15 a školský spoj A naďalej premávajú len po najbližšiu funkčnú zastávku Horárska.

 

Zdroj: tasr