Jedinečná šanca na záchranu prešovského organu!

Jedinečná šanca na záchranu prešovského organu!

Organ v Konkatedrále Sv. Mikuláša má jedinečnú šancu na záchranu. Je totiž nominovaný na získanie grantu z Nadácie VÚB. Na hlasovanie však zostáva už iba 13 dní!

 

Pomôcť môže každý

Na havarijný stav organu zo 17. storočia v prešovskej Konkatedrále sv. Mikuláša dlhodobo upozorňuje Občianské združenie Prešovská gotika. To iniciovalo kampaň na záchranu organu Adoptuj si organovú píšťalu. Cena donorstva jednej píšťaly však bola 1000 eur. Tentokrát sa však do záchrany organu môže zapojiť široká verejnosť. Stačí dať svoj hlas. Môžete tak urobiť na stránke www.nadaciavub.sk/poklady/  hlas a pomôžte tak získať financie na jeho reštaurovanie. Hlasovať môžete do 25.2. Víťaznému organu najvyšším počtom hlasov udelí Nadácia VÚB grant na reštaurovanie.

 

Skvost zo 17. storočia

V Konkatedrále sv. Mikuláša v Prešove sa nachádza najstarší zachovaný kompletný organový prospekt. Päťdielny renesančno–ranobarokový organ pochádza z 1. pol. 17. storočia a je umiestnený v západnej časti kostola. Pozostáva zo 43 registrov umiestnených v troch skriniach, má 3 480 píšťal a 20 zvonov. Nástroj má unikátnu výzdobu. Organ bol prestavaný asi pred 100 rokmi a jeho obnovu financovali z daru od krajanov z USA. Medzi kolaudátorov nástroja patril aj významný slovenský skladateľ (o.i. aj organista) Mikuláš Moyzes. Snahou je zreštaurovať do pôvodnej podoby nástroj, ktorý patrí ku koloritu Prešova i jeho dominanty už takmer 4 storočia.

 

Zdroj/foto: MsÚ Prešov