Anketa: Kto by mal byť prešovským županom v rokoch 2017 – 2022?

Anketa: Kto by mal byť prešovským županom v rokoch 2017 – 2022?

 

A zasa sú tu voľby

Ďalšie voľby sa blížia. Tentoraz budeme znova po 4 rokoch voliť orgány samoprávnych krajov: predsedu a poslancov zastupiteľstiev samosprávnych krajov (tzv. „vuciek“, teda vyšších územných celkov). Nie však na 4 roky ako doteraz, ale na rovných 5 rokov. Zmenil sa totiž zákon, ktorého cieľom bolo zosúladiť voľby do obecnej i regionálnej samosprávy do jedného termínu.To znamená, aby sa voľby starostov, primátorov a obecných a mestských poslancov zlúčili s voľbami županov a poslancov vyšších územných celkov. Vychádzalo sa zrejme z predpokladu, že ak volebných termínov bude menej a zároveň sa voľby do VÚC, ktoré majú jednu z najnižších účastí, budú konať spolu s populárnejšími komunálnymi voľbami, zabezpečia si vyššiu účasť, a teda i vyššiu mieru legitimity. Uvidíme. Prvý raz sa komunálne i regionálne voľby do samospráv budú konať v jednom termíne na jeseň v roku 2022. 

Voliči v Prešove a v Okrese Prešov, t. j. vo volebnom obvode č. 7, si budú krúžkovaním vyberať 12 poslancov z 99 kandidujúcich. A rovnako ako voliči z ostatných dvanástich volebných obvodov prešovského kraja (spolu je ich 13) si vyberú toho svojho 1 kandidáta na predsedu Prešovského samosprávneho kraja.

 

Anketa: Kto by mal byť prešovským županom v rokoch 2017 – 2022? Sídlo Úradu Prešovského samosprávneho kraja

 

Kto chce byť prešovským županom?

V nadchádzajúcich voľbách do krajských samospráv, ktoré sa uskutočnia 4.11.2017, sa o post predsedu Prešovského samosprávneho kraja uchádza 12 kandidátov. O dôveru voliča prešovského kraja sa pobijú štyria nezávislí kandidáti a ôsmi stranícki nominanti. Na hlasovacom lístku budú kandidáti zoradení v abecednom poradí, podľa priezviska. Kandidáti pochádzajú z rôznych kútov kraja. Prevažuje západ nad východom. Štyria majú trvalé bydlisko v Prešove, traja v Poprade, no kandidáti sú aj z Bardejova, Vranova nad Topľou, Levoče, Svitu i Záborského. Podľa akademických titulov sa dá usúdiť, že len dvaja nemajú vysokoškolské vzdelanie. Presná polovica kandidátov má inžiniersky titul, jeden kandidát má právnické vzdelanie, jeden lekárske, pedagogické, a dvaja majú doktorát z filozofie. Priemerný vek kandidátov je necelých 52 rokov. Najstarší sú kandidáti s prvým i posledným číslom na kandidátnej listine: František Bednár a Ing. Jozef Šváč, obaja majú 60 rokov. Najmladším je 36-ročný Milan Šteiner.

 

Anketa: Kto by podľa vás mal byť predsedom PSK v rokoch 2017 – 2022?

Tento rok budú voľby jednokolové. To znamená, že kandidát, ktorý získa najvyšší počet platných hlasov získa mandát predsedu kraja. V týchto voľbách výnimočne nie na 4 ale na 5 rokov. Zúčastníte sa tohtoročných volieb? Prídete 4. 11. 2017 k volebným urnám? Komu dáte svoje hlas? Podeľte sa prosím s nami, kto by podľa vás mal viesť Prešovský samosprávny kraj v rokoch 2017 – 2022.

Anketa je anonymná. Našim zámerom je prispieť k odhaleniu preferencie voličov a identifikácie top kandidátov na post prešovského župana. Pri volľbách Vám prajeme šťastnú ruku. Hlasujte kliknutím na mena kandidáta.

 

ĎAKUJEME za Váš hlas.