Na Sklade soli v Prešove pribudla pamätná tabuľa. Komu patria slová vďaky?

Na Sklade soli v Prešove pribudla pamätná tabuľa. Komu patria slová vďaky?

Štefan Butkovič, muž bez ktorého by prešovské solivary pravdepodobne skončili v ruinách. Rodáci na neho nezabudli.  Pri príležitosti 70. výročia vzniku Slovenského technického múzea (STM) v Košiciach odhalili Š. Butkovičovi vo štvrtok (11.9.) pamätnú tabuľu na Sklade soli v Prešove. Tabuľa je vďakou  za to, že sa významnou mierou pričinil o záchranu objektov Solivarov ako národnej kultúrnej pamiatky.

 

 

Stál pri vzniku prvého planetária na Slovensku

Nestor slovenského múzejníctva, historik a právnik Štefan Butkovič (* 20. máj 1908 – † 2001) bol zakladateľom (STM) v Košiciach a viedol ho takmer 29rokov. Technické múzeum sa pod jeho vedením vyprofilovalo a rýchlo sa stalo známou a uznávanou inštitúciou. Vyvrcholením prezentačných aktivít Š. Butkoviča bolo vybudovanie astronomického komplexu Technického múzea, ktorého súčasťou je prvé planetárium na Slovensku otvorené v roku 1975.

 

Prešovčanom zachránil Solivary

Ako rodák zo Solivaru inicioval Štefan Butkovič v roku 1972 záchranu technických objektov zaniknutého závodu Solivary Prešov. Areál Národnej kultúrnej pamiatky dnes patrí medzi najvýznamnejšie technické pamiatky na Slovensku. Ide o unikátny komplex technicko-technologických objektov na čerpanie a varenie soli pochádzajúci zo 17. storočia. Jeho dielo Dejiny ťažby soli v Solivare bolo základom scenáristickej prípravy expozície Dejiny ťažby a výroby soli v Solivare, ktorú STM sprístupnilo v roku 2001.

Zdroj/foto: STM Košice