Slovensko slávi sviatok svojej patrónky

Slovensko slávi sviatok svojej patrónky

Slovenskí katolíci si dnes 15. septembra pripomínajú sviatok Sedembolestnej Panny Márie – patrónky Slovenska. Tento deň je v Slovenskej republike dňom pracovného pokoja.

 

      Sviatok Sedembolestnej Panny Márie je v liturgickom kalendári zaznamenaný ako záväzná spomienka. Len na Slovensku, ako v jedinej krajine na svete, je ustanovený za slávnosť. Vyplýva to z dávnej tradície uctievania Matky Božej, najmä Sedembolestnej Panny Márie, ku ktorej sa veriaci na Slovensku po stáročia utiekali najmä v ťažkých časoch.

 

      Tradičnou súčasťou tohto sviatku je aj Národná púť v Šaštíne, ktorá je v tomto roku stanovená na 14. – 16. septembra. Začiatok putovania veriacich do Šaštína na západnom Slovensku siaha do roku 1564, keď Angela Bakičová, manželka grófa Imricha Cobora, dala zhotoviť sochu Sedembolestnej ako splnenie sľubu za záchranu manželstva. O pomoc prosila práve pri jej obraze.

 

Šaštínska národná púť 1951 Foto: Tasr

 

       Úcta k Sedembolestnej Panne Márii nadobudla na Slovensku takú intenzitu, že pápež Pius XI. pri príležitosti 200. výročia ustanovenia sviatku Sedembolestnej za celocirkevný sviatok (v roku 1722) vydal úradný dokument o vyhlásení Sedembolestnej Panny Márie za patrónku Slovenska aj Slovákov žijúcich v zahraničí.

Zdroj: Tasr / Foto: magnificat.sk